Phranakhon Rajabhat University Phranakhon Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
TH | EN
รายงานตัว นักศึกษาใหม่ รอบโควตาพิเศษ portfolio โควตา และรอบ admission วันที่ 22 มิถุนายน 2563 - วันที่ 26 มิถุนายน 2563
Back
23 มิถุนายน 2563


บรรยากาศการรายงานตัว นักศึกษาใหม่ รอบโควตาพิเศษ portfolio โควตา และรอบ admission มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไหนใครมารายงานตัวเรียบร้อยแล้วบ้างเอ่ย ขอต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร